Znajdź kod pocztowy

Piątek, 21.06.2024 Imieniny: Alicji i Alojzego

Prawo odstąpienia od umowy Interflora® Polska

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

  1. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Interflorą; w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy (Produktu) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta (odbiorca Produktów kwiatów / prezentów) weszła w posiadanie rzeczy (Produktu).
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Pocztę Kwiatową sp. z o.o. (ul. Corazziego 2, 00-087 Warszawa / e-mail: [email protected] / tel. 22 828 95 95) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (załączone do ustawy o prawach konsumenta albo stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Interflora zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (Produktu) (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Interflorę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Interflora; została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  4. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Interflora może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy (Produktu) lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Zwracany Produkt należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Interflorę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy (Produktu) wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (Produktu).
  7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia usług, jeżeli Interflora wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i spełniono obowiązek poinformowania (przed rozpoczęciem świadczenia) Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia oraz w przypadku świadczeń, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (Produkty na specjalne zamówienie klienta), a także gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; stosownie do przepisów art. 38 pkt 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).