Search postcode

Saturday, 22.02.2020 Nameday: Marty i Małgorzaty

Contact

Customers service

Contact

phone: 22 828 95 95
fax.: 22 828 95 96
e-mail: info@interflora.pl
skype: PocztaKwiatowa

Working hours

monday - friday: 8:00 - 20:00
saturday: 9:00 - 16:00
sunday: closed

Frequently Asked Questions

  1. Jak złozyć zamówienie w Interflorze ®?
  2. Jaki jest czas realizacji?
  3. Czy doręczacie kwiaty do każdej miejscowości?
  4. Czy odbiorca będzie wiedział, od kogą są kwiaty?
Go to help

Address and bank account

Transfer from Polish account

Bank Pekao S.A. XVII O/Warsaw
Nr 67 1240 2151 1111 0000 3309 4612
Please write order number in transfer title.

Transfer from foreign account

Please use credit card or available payment when ordering.

Correspondence address / invoice data

Interflora, Poczta Kwiatowa Sp. z o. o.
ul. Corazziego 2, 00-087 Warsaw
NIP: 525-21-46-705
District Court of Warsaw City XIX
KRS: 0000185818
Stock capital: 50.000 PLN